Privacy Policy

תקנון שימוש באתר סקארה לרכישה של אריזת מוצרים באינטרנט

 by SACARA SURPRISE BOX

הגדרות

 1. החברה – חברת סקארה קוסמטיקס בע”מ , מספר חברה 511535775, שמשרדה הרשום הוא ב מרכז לוגיסטי צריפין ניר צבי.
 2. האתר – אתר האינטרנט של החברה בקשר לרכישת מוצרי החברה לפי הוראות תקנון זה-  surprisesbox.co.il
 3. העסקה – רכישה חד פעמית של קופסת מוצרי יופי ופנאי שונים של החברה, שאינם נתונים לבחירת הלקוח/ה. הרכישה תתבצע בעסקת אשראי.
 4. עסקה מתמשכת : התקשרות בעסקת אשראי לרכישת קופסה מידי חודש ברציפות ולתקופה שאינה פחותה משלושה חודשים.
 5. הקופסא/ות – קופסאות הפתעה או קופסת הפתעה (לפי העניין) המוצעות באתר למכירה, , והמכילות מוצרים יופי ופנאי שונים מבית SACARA , ובהמשך יהיו גם מותגים נוספים שישולבו בקופסא והודעה לגביהם תפורסם באתר. המוצרים השונים המצויים בכל קופסה אינם ידועים ללקוחה בעת ביצוע הרכישה.
 6. קונת המתנה – קונה הרוכשת את קופסא/ות עבור צד שלישי.
 7. קונה ברכישה עצמית – קונה הרוכשת את הקופסא/ות עבור עצמה.
 8. הלקוחה – קונת המתנה ו/או קונה ברכישה עצמית (לפי העניין).
 9. כתובת למשלוח הקופסא/ות – הכתובת שציינה הלקוחה באתר ככתובת למשלוח הקופסא/ות.
 10. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצעה הלקוחה.
 11. ימי עסקים לצורך תקנון זה הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג/חג וימי חול המועד.
 12. הנוסח או הלשון  בתקנון זה אמנם מופיעים בלשון נקבה אך הפנייה ההנחיות וההסברים בתקנון זה מיועדים לשני המינים.

כללי

 1. האתר משמש כפלטפורמה לרכישת קופסאות הפתעה מדי חודש או קופסת הפתעה ברכישה חד פעמית והיא בבעלות החברה ומנוהלת על ידה.
 2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ו/או עדכון ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה בכתובת המייל info@sacara.co.il או בטלפון שמספרו 03-9618040 או במסרון וואטס אפ שמספרו 52-3311540 0
 3. יש לקרוא תקנון זה בקפידה שכן תקנון זה יהווה הסכם מחייב בין הלקוחה שנרשמה באתר לבין החברה.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 5. כל מחירי המוצרים נקובים בשקלים חדשים והם כוללים מע״מ על פי הדין ודמי משלוח.
 6. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 7. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 8. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל תשלום עבור הרכישה באמצעות מסירה והקלדה של פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה כאמור, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים. ביצוע ההזמנה/הרכישה בפועל באתר משמע: מילוי פרטים והכנסת כרטיס אשראי לביצוע העסקה.
 9. החברה רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר – לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט (בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982). החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. החברה תפרסם באתר מידע אודות אופן שינוי מבצע שפורסם באתר.
 10. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 11. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לקבלת דיוורים רשמיים של החברה באתר . באם הלקוחה מעוניינת שלא לקבל דיוורים מהחברה עליה לעשות כן באמצעות הקישור המתאים לכך באתר או לחלופין, אם ברצון הלקוחה להסיר את עצמה מן הדיוור לאחר שנרשמה, היא יכולה לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית כל דיוור שהתקבל. יש לציין כי ישנן רשימות דיוור נפרדות, האחת כללית הנשלחת לכלל הלקוחות לגבי חידושים ועדכונים באתר והשנייה כוללת עדכונים אישיים ללקוחה – על הלקוחה לשים לב כי הסירה את עצמה מהרשימה המבוקשת, ובמקרה שהלקוחה אינה מעוניינת לקבל עוד דיוורים – באחריותה להסיר את עצמה מן הרשימות השונות וזאת בהתאם להנחיות ההסרה המופיעות בדיוור שנשלח אליה.
 12. החברה עושה את מירב המאמצים שכל מוצר המצוי בקופסה ומיועד לאישה מתאים לשימוש האישה (גם אם שימוש עתידי). כל קופסה מכילה מוצרים שונים בהתאם לעונות השנה ומגמות בעולם היופי והפנאי. ללקוחה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם אי התאמת המוצרים בקופסה לאישה והאמור לעיל לא יהווה עילת ביטול בגין אי התאמה במוצר לגבי מוצרים פגומים בקופסה, מדיניות החלפת מוצרים תתאפשר אך ורק בהתאם להוראות סעיף 3 לפרק “ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים”.

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1. ביטול עסקה יהיה במסירת הודעה בדבר רצון הלקוחה בביטול עסקה וזאת מיום עשיית העסקה ועד  14 ימים מיום קבלת הקופסה או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב, המכיל את עיקרי תנאי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מביניהם (להלן : “ הודעת הביטול“), והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן : “החוק“).

ככל שהלקוחה הנה אדם עם מוגבלות, או שהיא אזרחית ותיקה או עולה חדשה כהגדרתם בהוראות החוק והדין בכלל, וההתקשרות בעסקה כללה שיחה עם נציג מכירות מטעם החברה, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית, המועד למתן הודעת הביטול יהא עד לתום ארבעה חודשים מיום קבלת הקופסה או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר.

 1. הודעת ביטול עסקה תעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול לחברה בכל אחת מהדרכים הבאות: (א) באמצעות דוא”ל לכתובת info@sacara.co.il  (ב) בעל פה- באמצעות פניה טלפונית לשירות הלקוחות של החברה בטלפון03-9618040  .; (ג) בשיגור הודעה בכתב (הודעת וואטס אפ) למספר טלפון 52-3311540 0 (ד)בדואר רשום לכתובת החברה (ה) באמצעות קישור ייעודי באתר שבאמצעותו ניתן לשלוח הודעת ביטול.

 2. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 2 לעיל – ביטול עסקה עקב פגם של מוצר מתוך מגוון המוצרים שבתוך הקופסא או עקב אי התאמה או עקב אי-אספקת הקופסה במועד שנקבע לכך בתקנון זה, או  בשל כל הפרה אחרת , בתנאי כי נשלחה הודעת ביטול כאמור בסעיפים 1 ו-2 לעיל לפי העניין. החברה תחזיר ללקוחה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם עבור העסקה שבוטלה, ללא גביית דמי ביטול. לאחר מתן הודעת הביטול החברה תבטל את החיוב בשל העסקה, ותמסור ללקוחה העתק מהודעת ביטול החיוב.
 3. במקרה של ביטול עסקה שלא מהמקרים המנויים בסעיף 3 לעיל, תחזיר החברה ללקוחה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוחה, תבטל את החיוב של  הלקוחה בשל העסקה ותגבה את דמי ביטול שבסעיף 7 להלן. לאחר מתן הודעת הביטול החברה תבטל את החיוב בשל העסקה, ותמסור ללקוחה העתק מהודעת ביטול החיוב
 4. ככל שלא נשלחה הודעת ביטול ע”י הלקוחה לעסקה כלשהי והלקוחה ביקשה להחליף מוצר פגום שהתגלה בקופסה, החלפת המוצר הפגום תעשה בכפוף לתנאים הבאים: (א) כנגד החזרת המוצר לאחת מחנויות רשת סקארה בצירוף חשבונית תוך 14 ימים מקבלת הקופסא לבית הלקוחה ו- (ב) בתנאי שלא נעשה כל שימוש במוצר ולא הוסרו התוויות ממנו (ג) ההחלפה תעשה רק אם המוצר יוחזר במצבו המקורי, ללא שימוש לרבות עטיפת צלופן/ניילון ושמצבו מאפשר מכירה מחודשת. .
 5. על הלקוחה לברר תוך זמן סביר ולא יאוחר מ-14 ימים מקבלת הקופסה את תקינות המוצרים שבתוכה, ולהודיע לחברה באופן מידי ולא יאוחר מ-14 ימים כאמור, את הפגם או אי ההתאמה בקופסה ו/או במוצרים שבתוכה.
 6. במקרים בהם ביטלה הלקוחה את העסקה במסגרת 14 הימים מיום עשיית העסקה ובפרק הזמן של הודעת הביטול כאמור בסעיפים 1 ו- 4 לעיל, תהא החברה רשאית לגבות מהלקוחה דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הקופסה ו/או ערך העסקה כולה (כולל עלות המשלוח) או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות הדין במקרה של ביטול. בביטול עסקה מתמשכת לפני שחלפו 3 חודשים מיום עשייתה, תגבה החברה  בנוסף לדמי הביטול, 10 ₪ לכל קופסה שהתקבלה אצל הלקוחה לפני מתן הודעת הביטול.
 7. במקרה בו מחזירה הלקוחה את הקופסה שקיבלה, על הלקוחה ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה כדי לתאם מועד למסירת הקופסא ככל שקיבלה אותה לאחר הביטול.
 8. החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצרים המוחזרים במקרה של ביטול או החלפה כאמור בסעיף 3 לעיל.
 9. החזרת הקופסה בביטול עסקה שלא עקב פגם תעשה בתנאי שלא נעשה במוצרים שימוש, הם באריזתם המקורית, כאשר התוויות מחוברות למוצרים.  לא ניתן להחזיר או להחליף מוצר שאינו פגום.
 10. כדי שהחברה תוכל לבצע החזר כספי ולבטל את העסקה, על הלקוחה חלה החובה להעביר את פרטי כרטיס האשראי שלה לחברה לצורך השבת התשלום. 
 11. כל החזר כספי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
 12. לא יינתן החזר כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

 

אחריות החברה

 1. החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.
 2. הלקוחה מצהירה ומתחייבת בזאת, כי היא אחראית באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהיא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לה שהחברה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהלקוחה עושה באתר שלא בהתאם להוראותיו.
 3. ישנם מוצרים בקופסא/ות המיועדים לשימושים שונים. החברה מפנה את תשומת לב הלקוחה לסימונים להוראות ולאזהרות המופיעים על גבי המוצרים והקופסא/ות. החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה עם הקופסא/ות ו/או המוצרים שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה.
 4. החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הקופסה כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, סגר כללי במשק , אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
 5. החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוחה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 03-9618040 / בווטס אפ  והחברה תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

 

שמירה על סודיות אמצעי תשלום

 1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.

החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת פלאכארד, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה לצורך בדיקת ואבטחת המידע. פלאכארד עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI Level 1.

 

 1. תקני האבטחה החמורים שהאתר עומד בהם נועדו להגן על הצרכנים, הסוחרים וחברות האשראי. החדרת ה-PCI DSS מעלה משמעותית את רמת האבטחה ולכן מסייעת בטיפוח האמון של משתמשי סליקה אונליין בשימוש בכרטיסי אשראי.
 2. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוחה) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הנה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר. כלומר, ה’אבטחה’ המובטחת הנה הצפנה של המידע. הצפנה הנה שיטה ל’עירבול’ שנועדה להטעות צדדים עוינים ומתבצעת בשני פרטנרים: השולח מערבל והמקבל מפענח. שיטת הערבול מתבססת על פונקציות מתמטיות, והמיוחד בשיטה (דוגמת RSA) היא בכך שמספיק מפתח אחד בצד הלקוח כדי לערבל ולפענח נדרשים שניים.
 3. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוחה או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 4. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומות באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחה.
 5. החברה עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל החברה או אצל מי מספקיה.
 6. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר לחברה . תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו״ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר.הואיל והלקוחה אישרה קבלתם בעת ההרשמה לאתר. אלא אם ביקשה להסיר את שמה מרשימת התפוצה

 

 1. הקופסא

 

אפשרויות הרכישה השונות העומדות לרשות הקונה:
א – רכישת קופסה אחת בעלות של 99 ₪. הקופסה תישלח לכתובת שתבקש הלקוחה באמצעות ההרשמה באתר, במהלך השבועיים האחרונים של אותו החודש  של ביצוע ההזמנה (המחצית השנייה של חודש ההזמנה).

ב – רכישת 3 קופסאות בעסקה מתמשכת- עלות כוללת של 267 ₪. אספקת הקופסה הראשונה לכתובת משלוח הקופסאות, תבוצע במהלך השבועיים האחרונים של אותו החודש  של ביצוע ההזמנה (כלומר המחצית השנייה של חודש ההזמנה) וכן הלאה לגבי הקופסא השנייה והשלישית  בהתאמה.

 

רישום וביצוע הזמנות דרך האתר

 1. רכישת הקופסא/ות (הן ברכישה חד פעמית והן ברכישה מתמשכת של קופסאות) תתבצע על ידי הלקוחה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
 2. החברה לא תעשה בפרטי הלקוחה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר והוראותיו המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
 3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, תחויב הלקוחה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
 4. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוחה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוחה לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרה, שהעסקה אכן אושרה. חשבונית/קבלה תשלח במייל.
 5. פרטי ההזמנה כפי שהזינה הלקוחה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות פרטי הלקוחה.
 6. כל לקוחה תהיה רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי הזנת הפרטים של היעד המבוקש בטופס ההזמנה.  במהלך ההתקשרות עם החברה, תהיה רשאית הלקוחה לעדכן את היעד המבוקש על ידה למשלוח הקופסא/ות. עדכון היעד יכול שיתבצע באמצעות שליחת הודעת דוא”ל או בטלפון (כמפורט בסעיף 2 בפרק כללי לעיל). היעד האחרון למשלוח שיימסר לחברה על ידי הלקוחה, יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוחה.
 7. יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל אחד במקרים בהם:
  א – אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים. מובהר בזאת, כי הזנת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית וכי החברה תהיה רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין נגד לקוחה אשר תגיש פרטים כוזבים כאמור, לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים שנגרמו או שעלולים להיגרם לאתר, לחברה ו/או למי מטעמה.
  ב- אם יהא חשד ממשי לכך שבוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של החברה.
  ג – אם יהא חשד ממשי לכך ששירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
  ד – אם יהא חשד ממשי לכך שהופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיוצע באתר.
  ה – אם ישנו חוב כספי של הלקוחה לחברה והחוב לא נפרע במועדו. .
  ו – אם כרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  ז – אם חלה טעות בתיאור המוצרים, שירותים, תנאי השירותים/תנאי ההזמנה, תנאי המכירה ו/או פרטי הרכישה.
  ח -במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה, טרור, המונעים לדעת החברה את המשך המכירה, ביצועה, השתתפות בה ו/או מימוש ההזמנה.
  ט – אירעה תקלה טכנית ו/או תקלה באמצעי התקשורת אשר מנעה או הייתה עלולה למנוע את ביצוע ההזמנה.
 8. לאחר שנמסרו הפרטים, והמסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוחה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, רשאית החברה, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני שמסרה בעת ההרשמה, ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב – 1982.
 9. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה.

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
 3. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
 4. השם SURPRISE BOX וכן שם המתחם (www.surprisesbox.co.il) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 5. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
 6. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.
 7. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
 8. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו’ב, לכל מטרה אחרת.
 9. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

 

אבטחה ופרטיות

החברה ו/או מי מטעמה נוקטים בכל האמצעים המקובלים והסבירים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של החברה (מאגר מידע מספר 700061657 הרשום על שם חברת סקארה קוסמטיקס בע”מ).

אתר החברה הינו אתר מאובטח, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת החברה באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר החברה.

יודגש, כי פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות החברה, שכן החברה נעזרת בחברות חיצוניות [LeumiCard, IsraCard] לצורך סליקת כרטיסי האשראי.

יובהר כי למרות מאמצי החברה לאבטח את הנתונים המצויים באתר, ייתכנו עדיין מקרים של פריצה למערכות המידע של האתר, וחשיפת הנתונים שבהן לגורמים שלישיים כלשהם, והחברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק, עקיף או ישיר, אשר ייגרם למשתמש כלשהו, ו/או מי מטעמו, עקב כך.

בלא לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמשים עקב חשיפת פרטי האשראי שהוקלדו על ידם לאתר ו/או שנמסרו על ידם למוקד שירות הלקוחות של החברה (במקרים החריגים בהם לא ניתן יהיה להקליד נתונים אלה לאתר) – בין כאלה אשר שימשו בפועל לצורך רכישת מוצרים ובין כאלה שלא.

החברה מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש ולשליחת דיוור. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או במקרה בו המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי או דרישה מגוף מוסמך המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי ו/או בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

הגבלת אחריות ושיפוי

החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם למוצרים עקב שימוש שייעשה על-ידי המשתמש שלא בהתאם להוראות היצרן.

יובהר, כי בכל מקרה לא תישא החברה ו/או מי מטעמה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש. כמו כן, לא תישא החברה ו/או מי מטעמה בכל נזק עקיף שייגרם למשתמש, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או רכישת המוצרים באתר, וזאת מכל סיבה שהיא.

כל משתמש שייעשה שימוש בלתי הולם באתר ו/או יפר איזה מהוראות תקנון זה ו/או יפר איזו מהוראות הדין, מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק מכל מין וסוג כלשהו, אשר ייגרמו לחברה ו/או מי מטעמה, כתוצאה מכך, וזאת מיד עם קבלת דרישה בכתב מהחברה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד לו זכאיות החברה ו/או מי מטעמה על פי דין.

ביטול עסקה על-ידי המשתמש

המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 (להלן: “תקנות הגנת הצרכן”) ככל שהן חלות ו/או יחולו על עסקת מכר מרחוק או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:

ביטול העסקה שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת המוצר לאחת מחנויות רשת סקארה לפי בחירתו של המשתמש (למעט אל חנויות משולבות סקארה-גולברי). השבת המוצר לחברה במקרה של ביטול כאמור בס”ק זה תיעשה על-ידי המשתמש, על חשבונו ובאחריותו הבלעדית. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו) וכן יחויב המשתמש בדמי ביטול עסקה כקבוע בתקנות הגנת הצרכן. במידה ובוטלה העסקה לאחר קבלת החבילה בחברת השילוח, הלקוח יישא בעלויות השילוח (24 ש”ח). סכום זה ינוכה מהזיכוי בפועל.

ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר– על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה והמוצר התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר המוצר בפועל שונה מן התיאור המילולי של המוצר שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר לידיו באמצעות השבת המוצר לאחת מחנויות רשת סקארה (למעט אל חנויות למעט חנויות משולבות סקארה-גולברי)

בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכדומה יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה לפי פרטי הקשר המפורטים בתקנון זה להלן.

החלפת מוצר פגום תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

כנגד החזרת המוצר לאחת מחנויות רשת סקארה בצירוף חשבונית, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש במוצר ולא הוסרו התוויות.

החלפה תעשה רק אם המוצר יוחזר במצבו המקורי., ללא שימוש לרבות עטיפת צלופן/ניילון ושמצבו מאפשר רכישה מחודשת.

החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והחזרת המוצר. החלפת המוצר במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה בחנויות רשת סקארה, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת ברשת סקארה כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.

ביטול עסקה על-ידי החברה

החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לבטל כל עסקה ו/או להפסיק את פעילות האתר, באופן זמני, או לצמיתות, לפני אספקת המוצר לבית המשתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

לאחר סיום עסקת הרכישה, ולאחר שנשלחה למשתמש הודעה על השלמת העסקה, התגלה כי המוצר שהוזמן אזל מהמלאי. מובהר, כי אם יתברר שהמוצר אזל מן המלאי, לפני מתן אישור לעסקה וחיוב כרטיס האשראי של המשתמש, לא תיחשב העסקה כעסקה שהושלמה ולכן לא יהיה במתן הודעה על כך משום ביטול עסקה כאמור בסעיף זה.

לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.

בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה; המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות התקנון ו/או הדין – ניסה לבצע ו/או ביצע פעולה שלא כדין באתר, לרבות פריצה למאגר הנתונים באתר, שימוש בפרטי אשראי שלא כדין וכיוצ”ב.

המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהו;

אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את המוצרים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד שלישי כלשהו. המשתמש מתחייב כי לא ימכור מוצרים שרכש באתר לצד שלישי כלשהו.

המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את המוצרים שהוזמנו על ידו בתוך 10 ימים.

חלה טעות באחד מפרטי המוצר המפורסמים באתר – בין אם טעות במחיר המוצר ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או כל טעות אחרת.

בכל מקרה אשר בו, מחמת נסיבות שאינן בשליטת החברה, אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה “נסיבות שאינן בשליטת החברה”, לרבות: תקלות מחשב ו/או תקלות במערכת טלפונים ו/או תקלות במערכות תקשורת אחרות ו/או חבלה כלשהי ו/או אירוע בטחוני ו/או כל גורם של כוח עליון אשר ישבש את ניהול האתר באופן כלשהו ו/או ימנע את אספקת המוצרים במועד ו/או יפגע ביכולת הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם למלא אחר איזו מהתחייבויותיהם במועד. בנסיבות כאמור רשאית החברה לבטל את העסקה ו/או להציע למשתמש מוצר חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול.

בוטלה מכירה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר או עקיף, שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

שירות לקוחות

מענה לשאלות המשתמשים, פרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לקבל במחלקת שירות הלקוחות של החברה במייל: info@sacara.co.il /בטלפון 03-6918040 שלוחה 1/ בווטס אפ 52-3311540 0 – בימים א’-ה’ בין השעות 09:00-16:00.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, מכל מין וסוג שהוא (בין זכויות רשומות ובין זכויות שאינן רשומות) ובכלל זאת שם המתחם (“Domain), סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה הבלעדי של החברה . לאף אדם לא תהא כל זכות, לרבות זכות שימוש, דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בנוגע לזכויות אלה. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכיוצ”ב), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

השם סקארה, שם המותג (SACARA), סימני המסחר של סקארה (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוצ”ב – הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אייקונים (“Icons”) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (“Logo”) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה ו/או מי מטעמה.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק לתרגם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי ו/או אחר במידע כלשהו מן האתר בין אם הועלה לאתר על ידי החברה ו/או מי מטעמה, ובין אם על-ידי משתמשים ו/או צדדים שלישיים כלשהם (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת(Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או פרשנותו ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד, לשלילת כל דין אחר.

הסמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סוגיה ו/או סכסוך משפטי הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהגלישה ו/או מהשימוש באתר – תהיה לערכאה השיפוטית המוסמכת בעיר תל אביב-יפו בלבד, ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

 

דילוג לתוכן